TERMÍNOVKA veteránov Maďarska 2004 - leto

Dátum	  N á z o v				Štadión / mesto

0205	- Krajské  majstrovstvá – Budapešť	BHSE / Budapešť
1605	- Vrhačské  viacboje			Kiskunhalas
22-2305	- Medzinárodné  veteránske		majstrovstvá Balatonu Zamárdi
jún	- Veteránske preteky Honvédu		BHSE / Budapešť
2506	- Vet. preteky severného M		Miškolc
2606	- Preteky DEVAK				Debrecin
10–11	- Vet. majstrovstvá Maďarska		TATA / olymp. Tábor
2108	- Preteky VEDAC				Vesprém
2908	- VI. medzin. Vrhačské gala		Szombathely
0409	- Preteky  FORTUNY			Budapešť
1110	- Preteky SZAC				Szekszárd
2510	- Preteky  GYAC				Gyula
september - Záverečné preteky			Budapešť

C e s t a:
0310	- M-Maďarska veteránov v maratóne	Budapešť
19–2310	- Viedeň – Budapešť = supermaraton	Viedeň – Budapešť
2310	- M-Maďarska v polmaratone / veter.	Budakeszi-Budapešť

podľa M termínovky - spracoval K. Petöcz

Zpět na hlavní stranu